Dr 酷問番你 - 你點睇裝修佬呢 ?

2017年07月06日
0
20974
各位家庭觀眾 
你哋對Dr.酷就問題天天都多啦 
輪都輪到Dr.酷問番你喇掛 ! 
究竟你對裝修佬呢個職業有咩感覺呢 ?
裝修佬https://www.hkdecoman.com 致力於令香港沒有麻煩/爛尾的裝修。全體裝修佬成員不
斷努力,推動裝修、建材市場的規­範化,改變著數千萬家庭的裝修方式和置家理念,為用
戶創造卓越的互聯網裝修體驗。

播放清單:生活小百科
播放清單:問問Dr. 酷
播放清單:裝修佬個案
播放清單:洛基解密
Dr 酷問番你 - 你點睇裝修佬呢 ?
問問Dr 酷
211篇